Opći uvjeti

Agencija "Dalma Turist Centar" se bavi posredovanjem i izvršavanjem rezervacija u ime davatelja usluga i za njegov račun te tako osigurava gostu smještaj prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.dalmaturist.hr , osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

Turistička agencija - Dalma Turist Centar D. T. C., Antuna Mihanovića 3, 23211 Pakoštane, Hrvatska, OIB 94319765343 (u daljnjem tekstu agencija), jamči kako za istinitost slikovnih zapisa i podataka vezanih uz karakteristike smještajnih jedinica iz svoje ponude, a koja je dostupna na internet stranicama - www.dalmaturist.hr, tako i za istinitost uvjeta pod kojima se iste nude.

Uplatom jedne ili više smještajnih jedinica iz našeg programa zasnivate pravni odnos s nama, te time potvrđujete da ste suglasni s općim uvjetima pružanja usluga smještaja kako u hotelima tako i u privatnim kapacitetima fizičkih osoba, a koji Vam se ovom prilikom daju na uvid. Sve što je u aranžmanu objavljeno predstavlja pravnu obvezu kako za gosta tako i za agenciju. Ovi uvjeti temelj su za rješavanje eventualno nastalih sporova između nas, te Vas stoga molimo da ih obavezno pročitate.

Prijave za rezervacijom smještaja se upućuju elektroničkim putem ispunjavajući za to predviđeni formular dostupan na www.dalmaturist.hr web site-u ili se zapremaju u poslovnicama naše agencije tako i u poslovnicama naših partner-agencija koji su ovlašteni prodavati smještajne kapacitete iz naše ponude. Prilikom prijave gost je dužan iskazati sve podatke koji se u predviđenom formularu za rezervacijom traže, odnosno prilikom prijave u našoj poslovnici dati na uvid sve dokumente neophodne za obavljanje propisane procedure. Nakon što primimo vašu potvrdu za rezervacijom, poslat ćemo Vam narudžbenicu za plaćanje akontacije. Rezervacija je valjana uz plaćenu akontaciju od minimalno 35%. Nakon primitka uplate akontacije, primit ćete potvrdu o uplati akontacije koja sadrži sve neophodne podatke o rezervaciji.

Za apartmane i sobe u privatnom smještaju, razliku između akontacije i ukupnog iznosa možete uplatiti prije početka korištenja usluge ili po dolasku u destinaciju u našoj agenciji a gdje ste dužni predati potvrdu o uplati akontacije.

Kako bi potvrdio prijavljenu rezervaciju gost uplaćuje akontaciju. Minimalni postotak akontacije je 35%, a može biti i veći što ovisi od ponude do ponude. Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za agenciju.

Cijene objavljene na " www.dalmaturist.hr " stranicama variraju od objekta do objekta, te su istaknute uz svaku smještajnu jedinicu. Navedene cijene u sebi uključuju:
Za apartmane u privatnom smještaju: dnevni najam smještajnih jedinica, posteljinu, stolnjake i kuhinjske krpe, opremljenu kuhinju (osim ukoliko se ne radi o najmu soba bez uporabe kuhinje) s potrebnim posuđem i priborom za kuhanje, jelo i piće, utrošak vode, struje, plina te čišćenje apartmana jednom tjedno.

Boravišna pristojba nije u cijeni te se ona posebno zaračunava po osobi i danu a njena cijena ovisi o starosti gosta, sezoni i destinaciji.

Posebne usluge su usluge koje pruža objekt s apartmanima u privatnom smještaju,a koje nisu uključene u osnovnu cijenu (usluge prehrane, iznajmljivanje sportskih terena, čamca, …), pa ih stoga gost plaća posebno.

Fakultativne usluge su usluge koje pruža agencija, a nisu vezane uz ponudu zakupljene smještajne jedinice. One se plaćaju direktno u agenciji u nacionalnoj valuti zemlje u kojoj se usluga pruža.

Cijene smještajnih jedinica su objavljene u eurima.

Sve navedene cijene se odnose na boravak duži od četiri noćenja. Za boravak kraći od sedam dana potrebna je suglasnost agencije. Ukoliko se radi o boravku kraćem od četiri noćenja navedene cijene se uvećavaju za 30 %. U slučaju promjene cijena određene smještajne jedinice nakon izvršene prijave, a prije uplaćene akontacije agencija se obvezuje, odmah po svom saznanju, obavijestiti gosta o tome, te uz njegov pristanak, poslati mu novi obračun. U slučaju promjene cijena nakon uplaćene akontacije, agencija jamči gostu da će preostali dio biti obračunat i uplaćen po cijenama koje su važile za vrijeme uplate akontacije za tu smještajnu jedinicu.

Ponuđene smještajne jedinice: apartmani i sobe u privatnom smještaju opisane su prema službenoj kategorizaciji Ministarstva Turizma Republike Hrvatske te Županijskog ureda za turizam u vrijeme izdavanja dozvole za rad, te uvidom u stvarno stanje smještaja od strane djelatnika agencije prilikom obrade objekta.

Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje gost dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na našim internet stranicama. Agencija se obvezuje da će u apartmanima u privatnom smještaju , sukladno broju osoba za koji je namijenjen, osigurati odgovarajuće posuđe u kuhinji i pribor za jelo i piće. Svaki gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu, te će svakog gosta dočekati čiste plahte i ručnici. Za goste koji ostaju duže od jednog tjedna će biti obavljana izmjena plahti, ručnika i kuhinjskih krpa jednom tjedno. Na dan dolaska u apartmane u privatnom smještaju gosti iste mogu koristiti poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju do 10.00 sati. Davatelj usluga u roku 4 sata dovodi smještajnu jedinicu u stanje prikladno za doček novih gostiju. Predaja ključa zakupljenih smještajnih jedinica je u agenciji ili u samom objektu.

Ukoliko gost napusti apartman poslije 18 sati dužan je platiti najam za tekući dan.

Ukoliko gost želi otkazati rezervirani smještaj, mora to učiniti pismenim putem (e-mail, fax ili pošta). Datum kada je agencija zaprimila pismenu obavijest o otkazu predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na slijedeći način:
- za otkaz do 29 dana prije početka korištenja zakupljene usluge na ime manipulativnih i administrativnih troškova agencija naplaćuje 30% ukupne cijene zakupljenog smještaja ili iznajmljivanje broda. Ostatak novca se o trošku primatelja vraća gostu.
- za otkaz od 28 do 22 dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencija naplaćuje 45% ukupne cijene zakupljenog smještaja ili iznajmljivanje broda. Ostatak novca se o trošku primatelja vraća gostu.
- za otkaz od 21 do 15 dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencija naplaćuje 60% ukupne cijene zakupljenog smještaja ili iznajmljivanje broda. Ostatak novca se o trošku primatelja vraća gostu.
- za otkaz do 14 do 8 dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencija naplaćuje 80% ukupne cijene zakupljenog smještaja ili iznajmljivanje broda. Ostatak novca se o trošku primatelja vraća gostu.
- za otkaz od 7 do 0 dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencija naplaćuje 100% ukupne cijene zakupljenog smještaja ili iznajmljivanje broda.
- ukoliko se gost ne pojavi na odredištu ili otkaže aranžman nakon njegova početka, agencija naplaćuje cjelokupni iznos aranžmana. Ukoliko su stvarno nastali troškovi veći nego što je prethodno izloženo, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se posebice i na promjene termina korištenja usluge u rezerviranoj smještajnoj jedinici, ali i na sve druge bitne promjene. Svaku promjenu termina, mjesta ili imena gostiju na rezervaciji agencija naplaćuje 20 Eura jednokratno.
Za slučaj neplaniranog otkaza rezervacije - više sile, preporučamo osiguranje od otkaza putovanja kod domicilnog osiguravatelja. U suprotnom agencija ne snosi odgovornost.

Agencija je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija je dužna osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara gostu zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga. Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

Gost je obvezan:
- posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi gost.
- poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja,
- pridržavati se kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s davateljima usluga u dobroj namjeri,
- na dan svog dolaska na odredište gost je obvezan u poslovnici naše agencije ili poslovnici Dalma turist partner-agencije podmiriti nepodmireni dio računa, ukoliko to već nije obavio prije.
- prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, davatelju usluge uručiti kopiju uputnice koju je dobio u agenciji prilikom konačne uplate, a na kojoj je točno naznačen broj osoba, vrijeme boravka te vrstom usluga koje im moraju biti pružene.

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, gost snosi odgovornost za zbog toga nastale troškove i odgovara agenciji za učinjenu štetu.

Agencija nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu gost upućuje nadležnoj policijskoj postaji.

Naše cijene ne uključuju putno osiguranje od rizika na putovanju kao i za cijelo vrijeme boravka u smještajnoj jedinici. Preporučamo ugovoriti putno osiguranje preko Vaše domicilne osiguravajuće kuće.

Svaki gost - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su zakupljene usluge nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor.

Za usluge pružene u apartmanima u privatnom smještaju:
Nositelj ugovora podnosi prigovor u ime svih gostiju koji se nalaze u istoj smještajnoj jedinici.

Postupak u svezi s prigovorom
- ukoliko gost na samom odredištu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, obvezan je odmah po dolasku o razlozima svog nezadovoljstva izvijestiti agenciju, odnosno ovlaštenog predstavnika agencije. Gost je obvezan surađivati kako sa predstavnikom agencije tako i sa davateljem usluga u dobroj namjeri kako bi se otklonili uzroci prigovora.
- ako gost na samome mjestu ne prihvati zamjenski smještaj ili sporazum o povratu koje odgovara rezerviranoj i uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu reklamaciju gosta niti će se smatrati obveznom na nju odgovoriti.
Mjerilo usporedivosti osnovnog i zamjenskog smještaja jest cijena oglašena na "www.dalmaturist.hr" internet stranicama. Agencija ne smije gostu kao zamjenske ponuditi usluge manje vrijednosti od plaćenih.
- ukoliko gost na samom mjestu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu pronađe zamjenski smještaj, takav gost ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete, bez obzira na činjenicu da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne.

U slučaju prigovora i zahtjevom za pomoći, odnosno arbitražom od strane agencije, agenciji se ostavlja rok od 8 sati po primitku pritužbe da razriješi spornu situaciju. Vrijeme od 22 do 8 sati se ne uračunava u taj rok. Pod uvjetom da su uvjeti nezadovoljstva opravdani rješenjem situacije će se smatrati otklanjanje uzroka koji su do nje doveli. Ukoliko se ti opravdani uzroci nezadovoljstva ne mogu otkloniti, agencija se obvezuje pronaći zamjenski smještaj gostima . Zamjenski smještaj se smatra i ponuđeni kapacitet iste ili bolje kvalitete na područjima cijele turističke regije otoka Ugljana i Pašmana ovisno o lokaciji prvotnog smještaja.

Ukoliko gost ne prihvati jedno od ponuđene najmanje 3 alternative iste ili bolje kvalitete, stranke potpisuju sporazum o povratu . Ovim sporazumom agencija može gostu izvršiti povrat najviše do 50% izvršene uplate od strane gosta.

Stranke međusobno potpisuju sporazum o povratu u dva primjerka, te se gost u tom slučaju odriče naknadne tužbe za nadoknadu štete kao i davanja informacija u javna glasila. Ovim sporazumom se isključuje pravo gosta na nadoknadu nematerijalne štete. Gost zadržava jedan primjerak ove potvrde.

Uplatom rezervacije gost u cijelosti prihvaća program i ovdje izložene uvjete pružanja smještaja kako u hotelima tako i u apartmanima u privatnom smještaju u vlasništvu fizičkih osoba.

U Pakoštanima, 03.12.2013.

Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja o našim uslugama ili želite rezervirati smještaj, onda nam jednostavno pošaljite mail ili nas nazovite na brojeve telefona ispod.

+385 (0)23 381 990

+385 (0)98 9555 908

dalmaturistcentar@gmail.com


Izdvojeni brodovi

ZAR 75 SUITE PLUS
/€-/€ po danu
THIS BOAT IS A STOLEN 2015. BOAT HAS NOT YET FOUND.
ADRIA 500
80€-95€ po danu
Mercury 9.9 HP, four stroke
Adria 500
95€-110€ po danu
Mercury 15 HP, four stroke

Pratite nas
© 2014-2023 | Dalma Turist
Izrada web stranica Fer Projekt

Kontakt
+385 (0)23 381 990
+385 (0)98 9555 908
dalmaturistcentar@gmail.com

Newsletter
Slanjem upita putem ovog obrasca potvrđujete kako ste upoznati s Pravila o privatnosti DALMA TURIST CENTAR D.T.C. i slažete se s njima. Ovime također dajete suglasnost (privolu) za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu, a koji su nam neophodni da bismo mogli udovoljiti Vašem zahtjevu.
  Slažem se