Všeobecné podmínky

Agentura "Dalma Turist Centar" se zabývá zprostředkováním a prováděním rezervací ve jménu poskytovatele služeb a na jeho účet, čímž zajišťuje hostu ubytování podle zveřejněných informací dostupných na stránkách www.dalmaturist.hr, s výjimkou případu mimořádných okolností (válka, nepokoje, stávky, teroristické akce, sanitární poruchy, živelné pohromy, intervence kompetentních orgánů apod.).

Turistická agentura - Dalma Turist Centar D. T. C., Antuna Mihanovića 3, 23211 Pakoštane, Chorvatsko, OIB 94319765343 (dále v textu agentura), ručí jak za pravdivost obrazových záznamů a údajů spojených s charakteristikami ubytovacích jednotek ze své nabídky, která je dostupná na internetových stránkách - www.dalmaturist.hr, tak i za pravdivost podmínek, za jakých se tyto nabízejí.

Zaplacením jedné nebo více ubytovacích jednotek z našeho programu s námi zakládáte právní vztah, čímž potvrzujete, že souhlasíte se všeobecnými podmínkami poskytování služeb ubytování jak v hotelech, tak i v soukromých ubytovacích kapacitách fyzických osob, kteréžto podmínky jsou Vám při této příležitosti předloženy k prostudování. Vše, co je v balíčku obsaženo, představuje právní závazek jak pro hosta, tak i pro agenturu. Tyto podmínky jsou základem pro řešení eventuálně vzniklých sporů mezi námi, a proto Vás prosíme, abyste si je důkladně prostudovali.

Žádost o rezervaci ubytování se zasílá elektronickou poštou prostřednictvím formuláře k tomu určenému, který je dostupný na webové stránce www.dalmaturist.hr, nebo se přijímají v pobočkách naší agentury i v pobočkách našich partnerských agentur, které jsou oprávněné prodávat ubytovací kapacity z naší nabídky. Při rezervaci je host povinen vyplnit všechny údaje, které jsou v rezervačním formuláři požadovány, nebo při rezervaci v naší pobočce předložit všechny dokumenty nezbytné k provedení stanovené procedury. Poté, co přijmeme vaši žádost o rezervaci, Vám pošleme objednávku pro zaplacení akontace. Rezervace platí po zaplacení akontace ve výši minimálně 35 %. Po přijetí zaplacení akontace obdržíte potvrzení o zaplacení akontace, které obsahuje všechny nezbytné údaje o rezervaci.

Za apartmány a pokoje v soukromém ubytování můžete rozdíl mezi akontací a celkovou částkou zaplatit před začátkem využívání služeb, nebo po příjezdu do destinace v naší agentuře, kde musíte předat potvrzení o zaplacení akontace.

Aby host potvrdil požadovanou rezervaci, musí zaplatit akontaci. Minimální akontace je ve výši 35 %, ale může být i vyšší, to závisí na příslušné nabídce. Zaplacením rezervace host potvrzuje, že byl v úplnosti seznámen se všemi charakteristikami a podmínkami, za kterých se příslušná ubytovací jednotka nabízí. Samým zaplacením rezervace se vše, co je uvedeno v těchto podmínkách, stává právním závazkem jak pro hosta, tak pro agenturu.

Ceny zveřejněné na stránkách " www.dalmaturist.hr " se liší objekt od objektu a jsou uvedeny u každé ubytovací jednotky. Uvedené ceny zahrnují:
U apartmánů v soukromém ubytování: denní pronájem ubytovacích jednotek, ložní povlečení, ubrusy a kuchyňské utěrky, vybavenou kuchyni (pokud se nejedná o pronájem pokojů bez použití kuchyně) s potřebným nádobím a příborem na vaření, podávání pokrmů a nápojů, spotřeba vody a elektřiny, plynu a úklid apartmánu jednou týdně.

Pobytová taxa není zahrnuta v ceně a účtuje se zvlášť za osobu a den, přičemž její cena závisí na věku hosta, sezóně a destinaci.

Zvláštní služby jsou služby, které poskytuje objekt s apartmány v soukromém ubytování a které nejsou zahrnuty v základní ceně (služby stravování, pronájem sportovních hřišť, člunů, …) a proto je host platí zvlášť.

Fakultativní služby jsou služby, které poskytuje agentura a nejsou spojené s nabídkou pronajaté ubytovací jednotky. Tyto služby se platí přímo v agentuře v národní měně země, v níž se služba poskytuje.

Ceny ubytovacích jednotek jsou uvedeny v eurech.

Všechny uvedené ceny se vztahují na pobyt delší než čtyři noci. Pro pobyt kratší než sedm dní je potřebný souhlas agentury. Pokud se jedná o pobyt kratší než čtyři noci, zvyšují se uvedené ceny o 30 %. V případě změny ceny příslušné ubytovací jednotky po provedené rezervaci, ale před zaplacením akontace, se agentura zavazuje, že ihned poté, co se o tomto dozví, bude hosta informovat a s jeho souhlasem mu pošle nové vyúčtování. V případě změny ceny po zaplacení akontace agentura hostovi zaručuje, že zbývající částka bude vyúčtována a zaplacena podle cen, které platily v době zaplacení akontace za tuto ubytovací jednotku.

Nabízené ubytovací jednotky: apartmány a pokoje v soukromém ubytování jsou popsané podle oficiální kategorizace Ministerstva turizmu Chorvatské republiky a Župního úřadu pro turizmus v době vydání pracovního povolení a nahlédnutím do skutečného stavu ubytování pracovníky agentury při zpracování objektu.

Standardy ubytování, stravování, služeb a jiného se v jednotlivých místech a zemích liší a nelze je srovnávat. Informace, které host získá na prodejním místě, nezavazují agenturu ve větší míře než informace zveřejněné na našich internetových stránkách. Agentura se zavazuje, že v apartmánech v soukromém ubytování, v souladu s počtem osob, pro který jsou určeny, zajistí odpovídající nádobí v kuchyni a příbor pro jídlo a pití. Každý host musí být ubytován v čisté a upravené ubytovací jednotce a každého hosta musí čekat čisté povlečení a ručníky. Hostům, kteří zůstávají déle než jeden týden, musí být jednou týdně vyměněno povlečení, ručníky a kuchyňské utěrky. V den příjezdu do apartmánu v soukromém ubytování mohou hosté ubytování používat po 14.00 hodině a v den odjezdu musí ubytovací jednotku opustit do 10.00 hodin. Poskytovatel služeb během 4 hodin uvede ubytovací jednotku do stavu vhodného pro příjezd nových hostů.

Předání klíčů od pronajatých ubytovacích jednotek probíhá v agentuře nebo přímo v objektu. Pokud host opustí apartmán po 18. hodině, je povinen zaplatit nájemné za celý den.

Pokud si host přeje zrušit rezervaci ubytování, musí tak učinit písemnou cestou (e-mail, fax nebo pošta). Datum, kdy agentura přijala písemné oznámení o zrušení, představuje základ pro vyúčtování storno poplatků a to následujícím způsobem:
- za zrušení do 29 dnů před počátkem využívání zakoupených služeb ve jménu manipulačních a administračních nákladů agentura účtuje 30 % z celkové ceny ubytování nebo půjčovna lodí. Zbývající částka se na náklady příjemce vrací hostovi.
- za zrušení od 28 do 22 dnů před začátkem využívání zakoupených služeb agentura účtuje 45 % z celkové ceny ubytování nebo půjčovna lodí..Zbývající částka se na náklady příjemce vrací hostovi.
- za zrušení od 21 do 15 dnů před začátkem využívání zakoupených služeb agentura účtuje 60 % z celkové ceny ubytování nebo půjčovna lodí. Zbývající částka se na náklady příjemce vrací hostovi.
- za zrušení od 14 do 8 dnů před začátkem využívání zakoupených služeb agentura účtuje 80 % z celkové ceny ubytování nebo půjčovna lodí. Zbývající částka se na náklady příjemce vrací hostovi.
- za zrušení od 7 do 0 dnů před začátkem využívání zakoupených služeb agentura účtuje 100 % z celkové ceny zakoupeného ubytování nebo půjčovna lodí.
- pokud se host nedostaví na místo pobytu, nebo zruší svůj pobyt po jeho začátku, účtuje agentura celkovou částku za pobyt. Pokud jsou skutečně vzniklé náklady vyšší, než jak bylo uvedeno výše, vyhrazuje si agentura právo naúčtovat skutečně vzniklé náklady.

Uvedené storno poplatky se aplikují i na změnu termínu využívání služeb v rezervované ubytovací jednotce, jakož i na všechny ostatní podstatné změny. Za každou změnu termínu, místa nebo jména hostů v rezervaci agentura účtuje jednorázový poplatek ve výši 20 euro.

Pro případ neočekávaného zrušení rezervace – vyšší moci, doporučujeme pojištění storna zájezdu u domácí pojišťovací společnosti. V opačném případě agentura nenese zodpovědnost.

Agentura je povinna dbát na provedení služeb, jakož na o výběr poskytovatele služeb s péčí dobrého hospodáře a dbát na práva a zájmy hosta v souladu s dobrými zvyky v turizmu. Agentura je povinna zajistit, aby byly hostovi poskytnuty veškeré zaplacené služby, a proto odpovídá hostovi za možné neposkytnutí zaplacených služeb nebo části služeb. Agentura se zříká jakékoli odpovědnosti v případě změn a neposkytnutí služeb způsobených vyšší mocí.

Host je povinen:
- mít u sebe platné cestovní doklady. Náklady za ztrátu nebo odcizení dokladů během pobytu hradí host.
- dodržovat celní a devizové předpisy Chorvatské republiky, jakož i států, v nichž v čase zájezdu pobývá,
- dodržovat domácí řád v pronajaté ubytovací jednotce a spolupracovat s poskytovateli služeb v dobré víře,
- v den svého příjezdu do destinace je host povinen na pobočce naší agentury nebo v pobočce Dalma turist partnerské agentury uhradit nezaplacenou částku za pobyt, pokud tak již neučinil dříve. - při příjezdu do zaplacené ubytovací jednotky předložit poskytovateli služeb kopii potvrzení, které obdržel v agentuře při konečném placení, a na kterém je přesně uveden počet osob, termín pobytu a druh služeb, které jim musejí být poskytnuty.

V případě nedodržení těchto povinností nese host zodpovědnost za výdaje tímto způsobené a odpovídá agentuře za způsobenou škodu.

Agentura není zodpovědná za zničená nebo ztracená zavazadla, jakož ani za krádež zavazadel nebo cenností v ubytovací jednotce. Hlášení o poškozených nebo ztracených zavazadlech host podává na příslušné policejní stanici.

Naše ceny nezahrnují cestovní pojištění rizik při cestování ani po dobu pobytu v ubytovací jednotce. Doporučujeme uzavřít si cestovní pojištění prostřednictvím Vaší domácí pojišťovací společnosti.

Každý host – držitel rezervace má právo na stížnost z důvodu neposkytnutí zaplacené služby. Pokud jsou zaplacené služby neúplně nebo nekvalitně poskytnuty, může host požadovat úměrnou náhradu škody a to tak, že podá písemnou stížnost.

Na služby poskytované v apartmánech v soukromém ubytování:
Držitel rezervace podává stížnost jménem všech hostů, kteří se nacházejí v téže ubytovací jednotce.
Postup v souvislosti se stížností
- pokud host přímo na místě nebude spokojený zastiženým stavem, je povinen ihned po příjezdu o důvodech své nespokojenosti informovat agenturu, nebo oprávněného zástupce agentury. Host je povinen spolupracovat jak s představitelem agentury, tak i s poskytovatelem služeb v dobrém úmyslu, aby byly odstraněny příčiny stížnosti.
- pokud host přímo na místě nepřijme náhradní ubytování nebo dohodu o vrácení peněz, které odpovídá rezervovaným a zaplaceným službám, nebude agentura brát zřetel na pozdější reklamaci hosta, ani nepovažuje za povinnost na ni odpovědět.
Měřítkem pro srovnání základního a náhradního ubytování je cena inzerovaná na internetových stránkách "www.dalmaturist.hr".
Agentura hostovi nesmí jako náhradní služby nabídnout služby nižší hodnoty, než je hodnota zaplacených služeb.
- pokud host přímo na místě nebude spokojen se zastiženým stavem, opustí objekt a vlastní iniciativou si najde jiné ubytování, aniž by agentuře poskytl šanci odstranit příčinu jeho nespokojenosti nebo mu najít náhradní ubytování, nemůže tento host požadovat vrácení peněz ani podat stížnost pro náhradu škody bez ohledu na skutečnost, zda byly jeho důvody oprávněné, či nikoli.

V případě stížnosti a žádosti o pomoc, respektive arbitráž ze strany agentury, má agentura lhůtu 8 hodin od přijetí stížnosti, aby vyřešila spornou situaci. Čas mezi 22 a 8 hodinou se do této lhůty nepočítá. Pod podmínkou, že jsou příčiny nespokojenosti oprávněné, bude za řešení situace považováno odstranění příčin, které k nespokojenosti vedly. Pokud tyto oprávněné příčiny nespokojenosti nemohou být odstraněny, zavazuje se agentura, že hostům najde náhradní ubytování. Za náhradní ubytování se považuje také nabídnutá kapacita stejné nebo vyšší kvality na území celého turistického regionu ostrova Ugljanu a Pašmanu v závislosti na místě původního ubytování.

Pokud host nepřijme jednu z nejméně 3 nabízených alternativ stejné nebo vyšší kvality, podepíší strany dohodu o vrácení peněz. Touto dohodou agentura může hostovi vrátit maximálně 50 % z částky, kterou host zaplatil. Strany vzájemně podepíší dohodu u vrácení ve dvou výtiscích, a host se v tom případě zříká pozdější žaloby o náhradu škody, jakož i poskytování informací veřejným médiím. Touto dohodou je vyloučeno právo hosta na náhradu nemateriální škody. Host si ponechá jeden výtisk tohoto potvrzení.

Zaplacením rezervace host v úplnosti přijímá program a zde uvedené podmínky poskytování ubytovacích služeb jak v hotelech, tak i v apartmánech v soukromém ubytování ve vlastnictví fyzických osob.

V Pakoštane, 03.12.2013.

Kontakt

Pokud máte jakékoli otázky o našich službách, nebo si chcete rezervovat ubytování, pak nám jednoduše pošlete e-mail, nebo nám zavolejte na telefonní čísla apod.

+385 (0)23 381 990

+385 (0)98 9555 908

dalmaturistcentar@gmail.com


Doporučené lodě

ATLANTIC MARINE OPEN 530
180€-210€ za den
Mercury 115HP EFI, four stroke
Adria 500
95€-110€ za den
Mercury 15 HP, four stroke
QUICKSILVER ACTIV 605 OPEN
220€-260€ za den
Mercury EFI 150 HP, four stroke

Sledujte nás
© 2014-2024 | Dalma Turist
Izrada web stranica Fer Projekt

Kontakt
+385 (0)23 381 990
+385 (0)98 9555 908
dalmaturistcentar@gmail.com

Newsletter
By sending an inquiry through this form, you acknowledge you are familiar with the Privacy policy of DALMA TURIST CENTAR D.T.C. and agree with it. With this you also give consent (permission) for the collection and processing of personal data specified in the form, and which are necessary for us to be able to accommodate your request.
  I agree